Historie Karlova mostu

Co tu stálo předtím

Mosty na Vltavě jsou v převážné většině přehlídkou práce posledního století. Praha si totiž vystačila pomalu tisíc let s mostem „jediným“. Tím mostem byl ale ten nejpůvabnější a nejcennější most Karlův. Ale Karlův most není první, který v těchto místech překlenul řečiště Vltavy. Jeho předchůdci byli most Dřevěný a most Juditin.

Dřevěný most

Dřevěný most zde stál snad již v 10. století. Nedoložené zprávy dokonce datují stavbu prvního dřevěného mstu do roku 795, do časů vlády bájného Přemyslovce Mnaty. Autorem této zvěsti byl kronikář Hájek. Kosmova kronika zase připomíná zničení dřevěného mostu, postaveného roku 939, a to při povodni roku 1118, za knížete Bořivoje II.

Trasa dřevěného mostu vedla přibližně tam, kde stojí dnešní Karlův most, ale trochu severněji, v ose Platnéřské ulice. Na levém břehu však most již tehdy ústil do brány v opevnění z 1. poloviny 12. století (z doby knížete Soběslava I), v místech dnešní Malostranské mostecké věže.

Poslední dřevěný most vzal údajně za své roku 1157, za vlády knížete Vladislava II. (1140 – 1172). Zničila ho povodňová vlna.

Juditin most

Když vzala voda poslední dřevěnou konstrukci, rozhodl se Vladislav II. vybudovat most kamenný. Stavba byla zahájena přibližně kolem roku 1160, krátce poté, co voda strhla poslední dřevěnou konstrukci. Data zahájení se liší a doba výstavby bývá kladena do mezidobí let 1158 – 1172, popřípadě až do roku 1174.

Juditin most byl svého času technické unikum. Četné stavební prvky této stavby se dochovaly dodnes. Pokud jde o technické hodnoty stavby, dojdeme k určitému rozptylu číselných údajů. Juditin most ležel čtyři až pět metrů pod úrovní mostu Karlova. Jeho věž a mostnice ležely o něco severněji než Karlův most. Celá konstrukce byla dlouhá asi 514 metrů a široká 6,8 metrů. Co se konstrukce týče bylo pilířů údajně 23 a kleneb 22. Už z tohoto faktu vyplývá, že množství kamenných podpěr Juditina mostu kladlo povodňovým vodám větší odpor než novější stavba Karlova mostu. Vysoká voda se přesto stala mostu osudnou.

Juditin most byl dvakrát pobořen povodní a roku 1342 definitivně. Zachovala se z něho nižší Malostranská mostecká věž, dále také věž s bránou, která je dnes zapojená do budovy generalátu křížovnického kláštera. Křížovnický generalát, jehož nároží j obráceno k Mostecké věži, ukrývá i zdivo kdysi čtyřpatrové mostní věže Juditina mostu. Když se pozorněji podíváme na budovu kláštera, povšimneme si vystupujícího hlubokého rizalitu. Právě tento nárožní výstupek je posední památkou na románskou mostní věž.

Pilíře Juditina mostu jsou ve Vltavě dodnes a donedávna je bylo dokonce možné spatřit při mimořádně nízké hladině vody. Roku 1894 tu napočítali 12 pilířů. Zachovaly se i zbytky mostních oblouků. Jsou uchovány v prostorách Menší Malostranské mostecké věže a také ve sklepech domů v ulici U Lužického semináře.

© Anna Hurtová
paticka
© 2006 - 2024 Nasepamatky.cz | Validní: XHTML & CSS | Všechna práva vyhrazena